سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
علی رمضانی – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
میثم فارسی مدان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

بررسی وبراورد میزان آب موجود در یک آبخوان، یک شاخص مهم در برنامه ریزی وتصمیم گیری در مورداستفاده بهینه از منابع آبی وتوسعه منابع آب زیر زمینی است.ایجاد وتوسعه یک تاسیسات شهری،صنعتی یا کشاورزی نیاز به اطمینان از وجود آب کافی ودر دسترس دارد.محاسبه حجم آب موجود در یک آبخوان مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از حجم آبخوان وهمچنین تخلخل لایه های تشکیل دهنده آبخوان است.دو پارامتر مجهول(حجم وتخلخل آبخوان)توسط مطالعات ژئوالکتریک محاسبه می شوند. بخشی از آبخوان که مورد مطالعه قرارگرفته دارای شکل هندسی نامنظم است و برای تعیین حجم آن از تکنیک های انتگرال گیری استفاده شده است.در محاسبه تخلخل آبخوان از روابط آرچی برای محاسبه تخلخل بدون صرف هزینه های آزمایشگاهی بهره گرفته شده است