سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حائری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شه
مرتضی زند رحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

الکترورسوب منگنز و آلیاژهای آن جایگزین مناسبی به جای پوشش های کادمیوم در حفاظت خوردگی فولادها به کار برده میشود. با حضور مقادیر ناچیزی از فلزات نجیب مانند مس در حمام آبکاری منگنز، تبدیل فاز منگنزCT) نرم و انعطاف پذیر، به ساختار منگنزBCC) ترد و شکننده، به تاخیر می افتد. این تاخیر در تبدیل فاز سبب بهبود خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی پوشش می شوددر این تحقیق هدف ایجاد پوشش هایMn-Cu به روش رسوب دهی الکتریکی بر زیر لایه فولاد ضد زنگ ۳۰۴AISIبود. زمان لازم جهت رسوب دهی بر طبق قانون فارادی انتخاب شد. مورفولوژی سطح و ترکیب کیفی توسط میکروسکوپ روبشیSEM و آنالیز انرزی پاشنده پرتو ایکس EDXمطالعه گردید. نتایجSEM از مورفولوژی سطح نمونه ها نشان دادند که با افزایش زمان رسوب دهی، اندازه ذرات پوشش به تدریج افزایش می یابد و ساختار به صورت یکنواخت و پیوسته در می آید