سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
محسن ناظم بکایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
محمدرضا حصاری – دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اشتغال دانشجویان و متقاضیان کار در سالهای اخیر در ایران بنا به دلایل مختلف و موانع موجود در سر راه کارآفرینان حساسیت ویژه ای پیدا کرده است. کارآفرینی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور است. موانع گوناگونی در فضای کسب و کار و کارآفرینی در ایران که از جمله ی آنها موانع کارآفرینی در مرحله آموزش، فقدان عوامل انگیزشی در مرحله تحرک، موانع کارآفرینی در مرحله ی جهش و موانع قانونی رشد کارآفرینی در ایران است، که این موانع به سه طبقه، عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی توسعه، محیط کسب و کار تقسیم میشوند. در این مقاله به بررسی و اولویت بندی موانع توسعه محیط کسب و کار و کارآفرینی در ایران پرداخته شده است و در ادامه با انجام محاسبات بر روی نظرات صاحبنظران و ارائه نتایج بدست آمده توسط مدل AHP فازی گروهی موانع موجود بر سر راه کارآفرینان در اولویت بندی کردیم. دولت با استفاده از این اولویت بندی می تواند میزان توانایی و زیر ساخت های خود را با میزان شکاف موزون این موانع هماهنگ کند تا به بهبود این موانع بپردازیم. نتیجه نظرات صاحبنظران و خبرگان کارآفرینی این است که در شرایط کنونی شاخص ۶ (فقدان مهارتها) در بالاترین اولویت قرار دارد، اما اگر پارامتر توانمندی را نیز مدنظر قرار دهیم، توانمندی دولت در رفع این موانع به این ترتیب می باشد، فقدان مهارتها، عدم دستیابی به منابع مالی برای سرمایه گذاری (ترس ازناتوانی تهیه منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار)، موانع اداری (نگرانی از عدم امکان تامین الزامات قانون) و فساد اداری امید است این مقاله گامی موثر در جهت رفع موانع موجود بر سر راه کارآفرینان باشد.