سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حیدریه – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سعید محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

ایمنی تردد عابر پیاده و نرخ بالای تصادفات وسائل نقلیه با عابرین پیاده که متأسفانه در اغلب موارد منجر به فوت و یا جراحت دائمی می گردد توجه زیادی را به خود جلب نموده است. بررسی پارامترهای رفتاری عابرین پیاده و همچنین خصوصیات ترافیکی و طرح هندسی شبکه خیابان های درون شهری و محل عبور عابرین پیاده می تواند در شناسایی عوامل مؤثر در بروز این تصادفات مؤثر باشد. نظر به اهمیت این مسأله بررسی این مقوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور آمار و اطلاعات مربوط به ۲۰۵ مورد تصادفات عابرین پیاده ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۰ در شبکه خیابان های درون شهری استان سمنان از پلیس راهنمایی و رانندگی سمنان جمع آوری گردید و بررسی های اولیه بر روی پارامترهای ثبت شده در آنها انجام شد. هدف از این بررسی یافتن رابطه بین پارامترهای ثبت شده در آمار تصادفات با شدت و تعداد تصادفات عابرین پیاده است. نتایج این تحقیق می تواند در کاهش تصادفات عابرین پیاده و افزایش ایمنی آنها مؤثر باشد.