سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدزمان حسینی – شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
احمد جلیلی جهرمی – شرکت مهندسی ایمن موج داناک
محمدعلی ملکوتیان –

چکیده:

وضعیت موجود و معماری شبکه های انتقال و فوق توزیع انرژی الکتریکی در کلان شهر تهران بصورت خطوط هوایی و پست هایAIS گسترش یافته، و همین موضوع باعث ایجاد نگرانی در شهروندان از اثرات سوء میدان های اطراف خطوط و پست ها شده است. برق منطقه ای تهران در کارگروهی متشکل از دانشگاه و صنعت نسبت به بررسی این موضوع در مقالات، استانداردها، پروژه های تحقیقاتی و عملی اقدام نمودهاست. دراین مقاله نتایج گزارش ها و استانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است که پایه محاسبات آن]ها جریان آستانه خطرناک برای بدن انسان می باشد. دراین پروژه اندازه گیری از ۲۸ خط و پست صورت گرفته، و سپس مقادیر اندازه گیری شده در ارتفاع صفر از سطح زمین با مقادیر استخراج گردیده از استانداردها مقایسه شد. باتوجه به اینکه در هیچ موردی مقادیر بیش ازاستانداردها گزارش نشده است، می توان نتیجه گرفت در وضعیت موجود خطری شهروندان و کاربران پست ها را تهدید نمی نماید. در فرکانس ۵۰ هرتز باتوجه به اینکهمیدان های الکتریکی و مغناطیسی هیچ برهمکنشی ندارند،میدان الکترومغناطیسی تولید نشده، ومیدان های الکتریکی و مغناطیسی به صورت جدا اندازه گیری می شوند