سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بابایی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی ، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ک
سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

چکیده:

صدف آنودونت از آبزیان کفزی تالاب است که باتوجه به تغذیه مواد پارتیکولت و توانائی بالای تجمع فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفته است و میزان غلظت فلزات سنگین در آب ، رسوب و بافت صدف آنودونت تالاب انزلی (منطقه سلکه ) تعیین گردید . نمونه های آب را بر اساس روش استاندارد آمریکا و استخراج مایع – مایع MIBK/APDC و نمونه های رسوب را پس از خشک کردن و پودر نمودن به روش هضم تر HNO3,HCLO4,H2SO4) به نسبت ۲:۱:۱ تحت رفلاکسباز و هضم نمونه های صدف را پس از خشک کردن و پودر نمودن باستفاده ازHNO3 صورت پذیرفت و باستفاده از دستگاه جذب اتمی شعله غلظت فلزات سنگین تعیین گردید میزان تجمع فلزات کروم و آهن در بافت صدف نسبت به رسوب دارای مقادیر کمتری بر خوردار بوده است .