سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم شبرو –
بهنام غلامرضازاده فامیلی – گروه مخابرات، پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

گسترش شبکه های مبتنی بر IP افزایش درصد یکپارچگی بین سرویس های مخابراتی و کاهش هزینه های ارتباطی را به همراه داشته است. با توجه به رشد نیاز به ارائه سرویس های نوین در صنعت برق، سیستم هایPLC1دیجیتال با قابلیت ارائه سرویس اترنت وVoIP ارائه شده اند. همچنین با توجه به محدود بودن پهنای باند در سیستم هایPLC دیجیتال، تکنیک های مختلفی جهت استفاده بهینه از ظرفیت انتقال مورد استفاده قرار می گیرددر این مقاله امکان استفاده از سرویسVoIPدرPLC دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته و کدک مناسب به منظوراستفاده در سرویسVoIP در کنارPLC دیجیتال با توجه به دو عامل مهم پهنای باند در دسترس و تاخیر پیشنهاد شده است.