سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشدباغبانی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی میناب
حمیدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مهرداد سلجوقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
ابراهیم ذاکری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

این بررسی به منظور یافتن بهترین ترکیب پایه و پیوندک برای ارقام نارنگی که در منطقه سازگار باشد در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد به اجرا در آمد این آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ رقم پیوندی شامل: نارنگی سیاهو، اورلاندوتانجلو و مینه اولاتانجلو که در کرت اصلی و ارقام پایه تجارتی شامل ولکامریانا، رانگپورلایم، بکرایی، نارنج و لیموترش که درکرت فرعی قرار داشتند به اجرا در آمد از هر ترکیب پایه و پیوندک سه اصلی نهال در هر پلات با فاصله ۶×۶ در چهار تکرار ودر مجموع ۱۸۰ اصله نهال کاشته شد پس از استقرار نهالها در سال ۸۷ عملیات پیوند روی آنها انجام شد که به دلیل سرمای شدید زمستان پیوندکها خشک شدند عملیات پیوندزنی مجددا در مهر ۸۸ انجام و نهالها با پلاستیک پوشانده شد و در اردیبهشت ۸۹ درصد گیرایی پیوند و طول پیوندکی مورد ارزیابی قرارگرفت.