سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه پیری زاده – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس
حمزه شکیب – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در یک دسته بندی کلی میتوان انواع مختلف نامنظمی سازه در ارتفاع را به دودسته نامنظمی هندسی و غیرهندسی تقسیم بندی نمود درنامنظمی هندسی در ارتفاع ابعاد پلان سازه در ارتفاع تغییرات قابل توجهی می یابد که ساختمانهای دارای پس رفتگی یا عقب نشینی در ارتفاع setback و ساختمانهای با اشکال هرمی از انواع بارز این نامنظمی هستند در نامنظمی غیرهندسی در ارتفاع تغییرات ناگهانی در ویژگیهای دینامیکی سازه شامل جرم، سختی و مقاومت جانبی سازه در طول ارتفاع رخ میدهد علت ایجاد این نوع نامنظمی شامل تفاوت کاربری طبقات مختلف سازه وجود اضافه جرم سنگین در یک طبقه تفاوت ارتفاع طبقات حذف بادبند یا دیوار برشی در طبقه پارکینگ سازه حذف میانقاب بنایی در بعضی از طبقات قطع یا حذف سیستم باربر جانبی در ارتفاع کوتاه شدگی ستون و …. می باشد.