سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی جوان – شرکت برق منطقه ای خراسان، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
علی اکبر خالدی –
محمدرضا خرمی –

چکیده:

اهمیت و تاثیر در مدار بودن پیوسته صنایع غیر قابل چشم پوشی بوده و مد نظر سازندگان، بهره برداران و سرمایه گذاران در این زمینه خواهد بود. از منظر فنی نیز خروج ناخواسته سیستم تبعات فنی، مالی، زمانی را نیز به دنبالدارد که همین امر باعث شده برای غالب تجهیزات در یک مجموعه، بک آپ تعبیه شود که در صورت خروج ناخواسته تجهیز در مدار و یا انجام تعمیرات ضروری، بهطور لحظه ای تجهیز بک آپ وارد مدار شده و از قطعپروسه تولید جلوگیری می گردد. در این مقاله با استفاده از سیستم تصمیم گیری با روشAHPکه یک تکنیک تصمیم گیری فرآیند سلسله مراتبی بر اساس مقایسه زوجی برای تصمیم گیری های چند معیاره بوده ، نسبت به بررسی روشهای بهره برداری از کلیه تجهیزات دوبل *۱۰۰%۲اقدام شده است. غالباً در صنایع به صورت تجربی و نسل به نسل روشهای قبلی بهره برداری استفاده می شود که در این مقاله بر اساس دانش رشته مهندسی صنایع به بررس ی موضوع پرداخته و نتیجهء ی بدست آمده بگونه ای اعلام شده است که کلی ه صنا یع متناسب با مقتضیات، مشخصات فنی تجهیزات و صنعت خود نتیجه لازمه را بدست خواهند آورد.