سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ق
علیرضا مصداقی نیا – دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر عظیمی – دانشگاه تهران
سیمین ناصری – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

براساس آمارهای موجود حدود۲۲ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۶۸۱۲۲ روستا سکونت دارند و طبق آمار وزارت خانه های کشور و نیرو ۵۵۰۰ روستا ۱۲/۴ درصد کل روستاها تحت پوشش سیستم مدیریت پسماند و ۶۸۰ روستا ۱ درصد روستاهای کشور دارای تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب هستندمیانگین سرانه تولید پسماند و فاضلابهای روستایی درکشور به ترتیب ۵۰۰ گرم و ۱۱۰ لیتر درروز به ازای هر نفر می باشد بنابراین روزانه حدود ۱۱۵۰۰ تن پسماند و ۲/۴۲ میلیون مترمکعب فاضلاب در مناطق روستایی کشور تولید می شود دراین مطالعه براساس نتایج مطالعات ملی و موردی انجام شده و تجربیات سایر کشورها و وضعیت موجود روستاهای کشور ابتدا روشهای مناسب به تفکیک برای مدیریت فاضلاب ها و پسماندهای جامد تعیین و درادامه سیستم های تلفیقی مدیریت همزمان با اولویت روشهای مدیریت درمحل و با هدف عمده بازیافت مواد وانرژی مورد توجه قرارگرفته است. براسا سنتایج طرح روشهای اولویت دار برای جمع آوری فاضلاب روستایی شامل سیستمهای ثقلی با قطر کوچک و متعارف ساده شده و برای تصفیه فاضلاب سیستم های دفع درمحل و طبیعی می باشد.