سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا امیری – کارشناس ارشد عمران – محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
محمد رمضانیانپور – کارشناس ارشد عمران – محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
محمدرضا فراهانی – کارشناس ارشد عمران – محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مقایسه سناریو های مختلف مدیریت پسماند جامد در شهرستان کرج و انتخاب بهترین سناریو با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. این تحقیق بر اساس تصمیم گیری چند معیاره و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یک تکنیک ریاضی برای تصمیم گیری می باشد، انجام پذیرفته است. در این تحقیق سه سناریو مختلف شامل بخش ه ای متعددی از جمله تفکیک از مبدا، پردازش مکانیکی و بیولوژیکی (MBT) ، سوخت مشتق از زباله (RDF) ، زباله سوز، هضم بیهوازی و دفن بهداشتی مقایسه شده است. این سناریو ها توسط معیارهای مختلفی در ارتباط با محیط زیست و همچنین رویکردهای اجتماعی و اقتصادی ارزش گذاری و امتیاز دهی شده اند و سپس سناریو ها براساس روش AHP الویت بندی شده اند. نتایج نشان می دهد سناریو دوم از دیدگاه های مختلف از جمله اثرات زیست محیطی، هزینه های ناشی از اجرای طرح و مقبولیت عمومی بهترین سناریو برای مدیریت پسماند شهرستان کرج می باشد. این سناریو شامل تفکیک از مبدا، تولید کمپوست RDF ،MBT و دفن بهداشتی است.