سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فردین داعی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

در ساختار شبکه های توزیع استفاده از ترانسفورماتورهای بزرگ ( با ظرفیت بالا ) مرسوم بوده است که این موضوع توسعه بی رویه شبکه فشار ضعیف و افزایش تلقات را به همراه داشته است . در صورت اصلاح ساختار شبکه و افزایش تعداد ترانسفورماتورهای توزیع و نزدیک نمودن آنها به محل مصرف می توان گام مهمی در جهت کاهش طول شبکه های فشار ضعیف ، کاهش تلفات و رفع نوسان برداشت . ولی از طرفی با توجه یه اینکه افزایش تعداد ترانسفورماتورهای هوایی کوچک ( ظرفبت پایین ) ، به دلیل شرایط خاص اقلیمی جزیره قشم و داشتن شرجی و آلودگی نمکی بالا و خوردگی و فرسودگی تجهیزات شبکه ، باعث بالا رفتن حجم فعالیتهای تعمیرات و نگهداری ، افزایش نقاط ضعف شبکه و افزایش نرخ خطا و خاموشیهای ناخواسته در شبکه خواهد شد . لذا با عنایت به گرمای هوا در جزیره قشم و لزوم تامین برق پایدار و سرویس دهی بهتر به مشترکین بایستی مطالعات دفیق تری در زمینه استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک در شبکه با در نظر گرفتن قیدهای فنی و اقتصادی و قابلیت اطمبنان شبکه انجام شود . در این مقاله میزان تلفات و شاخص های قابلیت اطمینان در دو حالت استفاده از ترانسفورماتورهای بزرگ و کوچک اندازه گیری و سپس در خصوص مناسب بودن یا نبودن استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک جهت کاهش تلفات در جزیره قشم بحث و نتیجه گیری خواهد شد .