سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

گیلدا عباسیان – کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال

چکیده:

دریاها، یکی از منابع مهم انرژی می باشند. هر کشور در صورت دارا بودن آبهای وسیع و بهره برداری موثر از آنها، می تواند بخشی قابل توجه از انرژی مورد نیاز خود را از دریاها تامین کند.در این مقاله با بررسی ویژگی های امواج و عمق آبهای ایران، مقدار میانگین توان قابل استحصال از امواج دریاهای ایران معادل m 20 KW تخمین زده شد که از این مقدار، m 6 برای آبهای شمال و حدود KW m 14 برای آبهای جنوب ایران برآورد شد و با توجه به مقادیر بدست KW آمده مقایسه ای با مقادیر مشابه در کشور ترکیه صورت گرفت. مقادیر یاد شده تقریبا با داده های توزیع تقریبی سطوح انرژی در جهان بر حسب m همخوانی دارد که این خود به عنوان عاملی بر صحه KW گذاری بر محاسبات، قابل استناد است. در این مقاله به محاسبه چگالی انرژی موج در ده منطقه ساحلی ایران پرداخته ایم تا از میان آنها بهترین نقاط برای نصب مبدل پیشنهاد شوند. نیز با محاسبه و مقایسه چگالی توان موج و چگالی توان باد برای این مناطق به تحلیل مزیت استفاده از انرژی امواج نسبت سایر انرژی های تجدید پذیر پرداخته ایم و در نهایت برای بهره برداری از این منبع عظیم انرژی در ایران، با توجه به ویژگیهای امواج و عمق دریاها و پارامترهای دیگر مبدلهای موجی برای مناطق مورد مطالعه پیشنهاد کرده ایم