سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلما امیرشکاری رزنو – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا بمانیان – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه بهمنظور رسیدن به یک محیط پایدارشهری بهره گیری هرچه بیشتر از پسماندها اهمیت زیادی پیدا کرده است. دراین میان رویکردهای نوین بازگشت به طبیعت و زندگی روستا شهری به اهمیت استفاد هاز پسماندهای کشاورزی افزوده است کبوترخانه یکیا ز عجایب معماری ایران است کهدرگذشته از آنها برای جمع آوری کود کبوتران به منظور مصارف گوناگون استفاده می شده است. گرچه ساخت این بناها دلایل دیگری نیز داشته اما از مهمترین دلایل آن می توان به دلایل اقتصادی اشاره نمود صاحبان کبوترخانه ها در مدت بازه های زمانی معینی به منظور جمع آوری فضولات وارد کبوترخانه می شدند. کود حاصل را به منظور استفاده در کشاورزی دباغی و ساخت باروت جمع آوری می نمودند. کود حاصل از هر کبوتر بهصورت میانگین ۱۰ کیلوگرم بود و که درنتیجه سود کلانی را عادی مالک آن می نمود در حال حاضر اکثر کبوترخانه های باقی مانده از گذشته درحال تخریب بوده و یا کارکرد خود را از دست داده اند. لزوم توجه هر چه بیشتر از لحاظ علمی و عملکردی به این بناهای خارق العاده به منظور بهره گیری از مزایای آنها ماننداستفاده از کودهای طبیعی حیوانی هم اکنون احساس می شود.