سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین منصوری – استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مجیدی جیرندهی – دستیار علمی، دانشگاه پیام نور کرمان
حسین دهقانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش به بررسی استاندارد آلایندگی مراکز معاینه فنی خودرو پرداخته شده است تا شرایط مناسب تری جهت تست آلایندگی در مراکز معاینه فنی خودرو پیشنهاد گردد. به این منظوراز ۲۲۰۰ خودروی مراجعه کننده به مرکز معاینه فنی خودرو به طور تصادفی تست آلایندگی به عمل آمده و مقادیرO2 ،CO ،HC CO2و λبرای هر خودرو اندازه گیری شده است. برای پارامترهای O و ۲ CO ،HC حد مجازی تعریف شده که ملاک قبولی خودرو از تست آلایندگی می باشد. به دلیل اختلاف فاحش در تکنولوژی ساخت خودروهای کاربراتوری و انژکتوری مقادیر آلاینده های خروجی از این خودرو ها بسیار متفاوت است. لذا خودروها به دو دسته اصلی کاربراتوری و انژکتوری تقسیم و با عملیات آماری توسط نرم افزارهای Excel ,SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته انددرنهایت برای هر گروه از این خودروها مقادیر معیار O و ۲ CO ،HC بدست آمده و نتایج با نمودارهای میله ای و جعبه ای ارایه شده است