سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه کریمی شاد – گروه مهندسی برق-الکترونیک ، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ،
رضا ابراهیمی آتانی – گروه مهندسی کامپیوتر، استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

امروزه یکی از تکنیک های مهم برای مقاوم سازی سخت افزارهای رمزنگار در برابرحملات کانال جانبی خصوصاً حملات تحلیل توانی تفاضلی مورد هدف در این مقاله استفاده از منطق های مبتنی بر تقویت کننده حسگرSABL) است.بنابراین هدف اصلی در این مقاله، بررسی و ارزیابی دقیق کانال های امنیتی درمنطق مقاومSABL برای اثبات نقاط ضعف موجود در آن در برابر حملات تحلیل توان است. به همین منظور، ابتدا در محیطHSpice به شبیه سازی تکگیت،SABL NANDسپس مدارSABL NAND دو طبقه در سه تکنولوژی ۱۸۰nm 130 ، و nm ،۱۰۰nm در طراحیBalancedپرداخته شد. سپس باشبیه سازی های انجام شده به بررسی و ارزیابی دقیق اثرات گلیج در منطق وتأثیر آن در کارایی حمله تحلیل توانی پرداخته شد. نتایج شبیه سازی بطورخاص نشان داد که در طراحی حالتUnbalance تغییرات توان مصرفی افزایش یافته و با کاهش مقاومت منطق در برابر حملاتDPA ضعف منطق آشکار می شود