سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید صیادحق شمار – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
محمود صفارزاده – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قیمت گذاری تراکم به عنوان یکی از استراتژی های مدیریت تقاضا با تحمیل هزینه براستفاده کنندگان از شبکه راه سعی درکاهش تراکم و آلودگی های زیست محیطی نظیر آلودگی هوا دارد با گسترش طرح های قیمت گذاری درداخل کشور موضوع اخذ سنتی عوارض و تلف شدن وقت رانندگن و تاخی ردر روند ترافیک باردیگر این سوال را مطرح کرده است که زمانی که بیشتر کشورها سیستم اخذ عوارض به شکل الکترونیک درامده چگونه هنوز در داخل کشور استفاده از سیستم دستی اخذ عوارض چنین رواج دارد اخذ الکترونیکی عوارض به عنوان جزئی ازسیستم های حمل و نقل هوشمند امکان اخذعوارض را بدون توقف خودرو و ایجاد اختلال درترافیک فراهم می کند دراین مقاله ابتدا انواع سیستمهای اخذ الکترونیکی عوارض و اجزای آن مطرح شده و به کاربرد عملی آنها می پردازددرادامه نیز با بررسی موانع محدودیت ها و همچنین مزایای آن ها ملاکهای انتخاب سیستمهای هوشمند توضیح داده شده است.