سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)
مژگان رضاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا

چکیده:

گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص آن؛ مانند تخریب محیط زیست، آلودگی آب، هوا، خاک، افزایش بیماریهایروانی و …جامعه شهری را بیش از پیش تهدید میکند .این امر خلاف اصول توسعه ی پایدار شهرها و محیط زیست است و موجب شده تا امروزه مدیریت شهری با چالشهای فراوانی در زمینه ی تراکم جمعیت، کمبود مسکن، آلودگی و تخریب محیط زیست، تعارضهای اجتماعی و تأمین خدمات و تسهیلات زیرساختی روبرو باشد .دراین خصوص اجرای طرح شهر سالم ضمن ایجاد مشارکت مردمی در توسعهی پایدار شهرها نقش مهمی ایفا میکند .در واقع شهر سالم، شهری برای تحقق انسان سالم است. هدف این پژوهش تحلیل شاخصهای شهر سالم در محله ی بهارستان شهر مشهد میباشد .این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به ۲ شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است .بر طبق نتایج این تحقیق، محله بهارستان از نظر شاخصهای پنج گانه سلامت اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی با وضعیت مطلوب و استانداردهای شهر سالم فاصله دارد و در برخی زمینه ها نیز نیاز به برنامهریزی و مشارکت هرچه بیشتر مسئولین و ساکنان محله احساس میشود.