سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

نشت نفت خام به داخل خاک باعث تغییراتی در خصوصیات ژئوتکنیکی آن میشود .در گذشته مطالعات محدودی در ارتباط با بررسی پارامترهای ۴و ۶ درصد آلودگی و ، ، ژئوتکنیکی خاکهای آلوده انجام شده است .در این تحقیق از میان ویژگیهای ژئوتکنیکی ،پارامترهای مقاومتی در تراکم پذیری تحت دو سطح انرژی تراکم توسط آب و نفت خام روی خاک ماسهای رس دار بررسی شده است .نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با افزایش میزان آلودگی، مقاومت خاک افزایش و تراکم پذیری آن کاهش یافته است