سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)
لادن عزیزی لرد – کارشناسی معماری

چکیده:

عصرنوین فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی محیط اطرافمان را تبدیل به محیطی پرازچالش نموده است دراین حیطه هرروزه شاهد ورود فناوریهای جدید هستیم و لذا با قابلیت ها و هم چالشهای جدیدی دست وپنجه نرم می کنیم فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی درتمام بخشهای زندگی بشر ریشه دوانیده اند و اگرچه به تسهیل زندگی و ارتباطات بشر کمک می کنند اما مانند هرتکنولوژی نوظهور دیگر با خود خطراتی را نیز به همراه می آورند به عنوان مثال سازمانی که برای افزیاش اثربخشی و کارایی خود درارتباطات از شبکه های مخابراتی و اینترنت کمک میگیرد بایستی ریسک ناشی از دسترسی افراد غیرمجاز یا رقبا به اطلاعات سازمان را پذیرفته و یا آن را مدیریت کند با توجه به نکات ذکر شده درتصمیم گیری برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات مانند هرنوع تصمیم گیری برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و بهرهگیری از مزایای فناوری اطلاعات مانند هرنوع تصمیم گیری دیگر درزندگی باید به بررسی خطرات احتمالی آن پرداخته و با مدیریت ریسکهای موجود اثربخشی سیستم را ارتقا بخشید.