سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس شیرالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رامهرمز

چکیده:

این مطالعه درسال ۱۳۸۷ جهت شناخت وضع موجود و ارایه راهکارهای توسط مکانیزاسیون کشاورزی دردهستان سلطان آباد شهرستان رامهرمز انجام گردید محدوده مورد مطالعه شامل ۴۴ روستا می باشد که تحتنظر مرکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان سلطان آباد واسته به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رامهرمز می باشد دراین مطالعه میدانی جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات نمونه گیری به روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام گردید سطح زیرکشت منطقه مورد مطالعه ۷۸۳۱ هکتار بوده که ۶۰۱۵ هکتار آن به کشت گندم و جو آبی دیم اختصاص یافته بود از ۷۴دستگاه تراکتور موجود ۱/۴ درصد شش سیلندر و مابقی چهارسیلندر تعداد۳۱ دستگاه درمحدوده عمر اقتصادی قراردارند کل تراکتورهای موجود توان اجرایی کشت نیمه مکانیزه ۳۲۹۰ هکتارو کشت مکانیزه ۲۳۳۷ هکتار گندم و جو را درمان مناسب دارا می باشند علاوه براین برای کشت نیمه مکانیزه و مکانیزه گندم و جو به ترتیب به ۶۳و۱۱۷ دستگاه تراکتور دیگر براساس الگوی موجود نیاز میب اشدنتایج نشان میدهد سطح مکانیزاسیون مربوط به توان تراکتوری ۰/۴۱ اسب بخاردرهکتار بوده که لازم است جهت مکانیزه نمودن کشت گندم و جو این ضریب به ۱/۲۶ ارتقا یابد.