سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اقبال سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسل
بهاره قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه محق
مهناز تهرانی – دانشجوی دکترای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

شهرها محیط زندگی روزمره شهروندان و به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و گذران اوقات فراغت می باشد، فضاهای سبز و پارکهای شهری به عنوان یک عنصر مهم و حیاتی و جزء لاینفک پیکره شهرها در برنامه ریزی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که کمبود آنها می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در حیات شهرها باشد. زیرا به عنوان عامل کلیدی در کیفیت زندگی شهرها به شمار می رود، هدف از ایجاد فضاهای سبز و پارکها فراهم نمودن محیطی آرام و دلنشین برای گذران اوقات فراغت و رفع خستگی های ناشی از زندگی شهری است، با توجه به اهمیت وجود پارک ها در مدیریت شهری ایمنی پارکهای شهری موضوع مورد توجه در این تحقیق می باشد که هدف ارتقاء حس امنیت در فضاهای سبز، افزایش حس تعلق شهروندان و افزایش سر زندگی در ساعات مختلف شبانه روز می-باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت ایمنی در پارکهای شهری منطقه ۳ سنندج و کمک به کاهش حوادث در این فضاها از طریق شناخت مسائل موجود و راه حل هایی برای رفع این مسائل می-باشد. روش تحقیق به صورت توصیف- تحلیلی بوده و از روش های مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که پارکهای منطقه ۳ از نظر شاخص ایمنی بهداشتی؛ وضعیت آب آشامیدنی سالم دارای وضعیت مطلوب و وضعیت سرویس دهی برای معلولین و جمع‌آوری زباله در ایام مختلف از وضعیت نامناسب‌تری در میان سایر شاخص‌ها برخوردار می‌باشد. در مورد شاخص ایمنی فیزیکی، داشتن تابلوهای راهنما در مکان‌های ضروری و تابلوهای هشدار دهنده نسبت به سایر شاخص‌های ایمنی فیزیکی شرایط بهتری دارند؛ و ایمنی وسایل بازی کودکان در وضعیت نامطلوبی در مقابل سایر شاخص‌ها می باشد. شاخص‌های روشنایی و دسترسی، نشان می‌دهد که داشتن برچسب خطر برق گرفتگی دارای شرایط مناسب، تعداد مناسب پایه‌های کوتاه و بلند روشنایی در وضعیت نامناسبی می‌باشد.