سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی معماری

چکیده:

مهمترین جنگ بشریت در قرن بیست و یکم جنگ برای محو گرسنگی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی برای همه آحاد بشر است دراین راستا نیاز حیاتی به جهش فنی درتمامی زمینه های مهندسی آب و بخصوص درزمینه احداث پروژه های بزرگ آبی می باشد و دراین چارچوب مهندسین آب رسالت بزرگی برعهده دارند دردهه های اخیر بسیاری از دولت ها و کارفرمایان تبیین سناریو برنده ـ برنده را به عنوان یک راهبرد محوری و کلیدی درفازهای مختلف مدیریت پروژه برنامه ریزی طراحی ساخت و بهره برداری با موفقیت چشمگیر به کارگرفته اند دراین چارچوب تاثیر گذاری پیمانکاران و بهره برداران و حتی ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم درسیمای طرح ها افزایش یافته است و مشارکت بیشتر عوامل فوق موبج ارتقا خلاقیت و هم افزایی عوامل درگیر شده و درنهایت باعث کاهش دوره طراحی و احداث بهبود کارکرد و کیفیت رضایت بیشتر ذینفعان و کاهش هزینه های غیرضروری در بسیاری از طرح ها گردیده و سناریو همه برنده در طرح های فوق رقم خورده است. درمقاله حاضر پتانسیل هم افزایی این روشها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.