سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود سعادت – دانشجو دکتری معماری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
زینب ناظر – دانشجو کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کسری عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اهر

چکیده:

در دهههای اخیر با توجه به بحران انرژی و محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و حفاظت از منابع زیستی و محیطی به عنوان بخش مهمی از اهداف به شمار میرود .در این مقاله برخلاف اکثر مقالات که بام سبز در اقلیمهای گرم و خشک مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی عملکرد حرارتی بام سبز در یک ساختمان مسکونی ویلایی یک طبقه در اقلیم سرد و خشک از طریق شبیهسازی با نرمافزار تحلیلی انرژی پلاس نتایج قابل توجهی را در پی داشت که این نتایج به دست آمده توجه بیشتری را به معماری پایدار و استفاده از تکنولوژی سبز درا ین منطقه معطوف کرده است. -۱ از آنجایی که سقفها بیشترین اتلاف حرارتی را دارند و حفظ گرما در فصول سرد در این اقلیم امری حیاتی است لذا استفاده از بام سبز تا ۲۴ درصد امکان صرفهجویی را فراهم میکند.-۲ به دلیل کوتاه بودن دوره گرما در این اقلیم، بار سرمایشی مورد نیاز بسیار کم بوده و کاهش ۱۸ درصدی بار سرمایشی نشان دهنده پتانسیل بالای بام سبز جهت کاهش بار سرمایشی در این اقلیم میباشد از آنجایی که اقلیم سردو خشک تبریز دوره گرمایی کوتاهتری دارد به نظر میرسد بام سبز علاوه بر جلوگیری از اتلاف حرارتی در فصل سرما بتواند بخشی از انرژی سرمایشی مورد نیاز را در فصل گرما نیز تأمین کند که در نتیجه منجر به کاهش مصرف انرژیهای فسیلی میگردد. در این مقاله سعی شده است با بررسی عملکرد حرارتی بام سبز و میزان تأثیر آن بر مصرف انرژی یک ساختمان مسکونی ویلایی یک طبقه، صحت این نظریه مورد بررسی قرار گیرد