سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن اروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران
محمد علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران
ریحانه مداحی – دانشجوی کارشناسی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از شاخص های مهم و موثر برای یک جاذبه یا چشم انداز گردشگری، میزان دید آن جاذبه برای یک گردشگر می باشد. محدوده ای که از اطراف یک جاذبه یا چشم انداز گردشگری قابل مشاهده می باشد، به عنوان میدان دید یاد می شود. قلعه های باستانی از جاذبه هایی محسوب می شوند ک به لحاظ حائز ارزش و اهمیت می باشند. منطقه الموت به عنوان یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی در ایران، مجموعه ای از جاذبه ها و چشم اندازهای گردشگری فرهنگی و تاریخی را در خود جای داده است. در این مقاله، با استفاده از نرم افزارARC GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) هفت قلعه این منطقه شامل قلعه شهرک، قلعه حسن صباح، قلعه لمبسر، قلعه شمس کلایه، قلعه قسطین لار، قلعه شیرکوه و قلعه ایلان گرمارود بر اساس شش معیار تعداد جاذبه های میدان دید، پیوستگی دامنه دید، فاصله جاذبه از قلعه ها، پوشش جاذبه، مساحت میدان دید و نوع جاذبه های میدان دید مورد ارزیابی قرا گرفتند. نتایج نشان می دهد که قلعه شهرک و بعد از آن قلعه های حسن صباح و شیرکوه بهترین شرایط را از نظر میدان دید گردشگری دارا می باشند