سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرناز آسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کامران قاسم زاده – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
آسیه جباری گرگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی اکبر بابالو – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز- استاد مهندسی شیمی

چکیده:

در قرن بیست و یکم، رشد روز افزون جمعیت و متعاقباً با افزایش بیرویه مصرف سوخت و انرژی، انتشار آلایندههای حاصل از احتراق سوختهای فسیلی و گازهای گلخانهای، تبدیل به مشکلات زیست محیطی در جهان شده است. طبقآمارهای موجود در تغییرات آب و هوا، حدود سه چهارم افزایش دیاکسیدکربن بدلیل سوزاندن سوختهای فسیلی است، لذا جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای به ویژه گاز دیاکسیدکربن، به دغدغهای مهم در صنایع مبدل گردیده است. درسالهای اخیر فرآیندهای غشایی پتانسیل بالایی برای جایگزینی روشهای متداول جداسازی دیاکسیدکربن از جریانهای گازی نشان دادهاند. عدم نیاز به تغییر فاز، احتیاج نداشتن به انرژی برای احیا، اندازه کوچک سیستمهایغشایی، نبود جریانهای اتلافی، سادگی عملیات، سازگاری با محیط زیست، هزینه سرمایهگذاری و عملیاتی پایین،محققان را به سوی استفاده از این فناوری نوین سوق داده است. غشاهای متعددی قابلیت جداسازی دیاکسیدکربن از جریانهای گازی را دارند که از آن جمله میتوان به غشاهای پلیمری، زئولیتی، کربنی، زمینه مختلط، تسهیل یافته مایعو سیلیکایی اشاره نمود. در این تحقیق، به بررسی انواع غشاهای متداول در جداسازی دیاکسیدکربن از جریانهای گازی پرداخته شده و در نهایت عملکرد غشاها با استفاده از نمودار ارزیابی عبوردهی برحسب انتخابگری مقایسه میشوند. طی این بررسی غشاهای سیلیکایی عملکرد مناسبتری نسبت به دیگر غشاهای متداول از خود نشان دادهاند