سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد رشنودی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای
امیر سبزی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مجتبی میرزایی – کارشناس ارشد پژوهشگری

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی و شناخت توانهای بالقوه و بالفعل طبیعی منطقه کهمان از لحاظ اکوتوریستی و بهره برداری فرهنگی و تفرجی از منطقه درجهت توسعه توریسم با تاکید برحفظ منابع طبیعی می باشد روش مورد استفاده دراین پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده ها روش توصیفی و دربین روشهای تحقیق توصیفی از نوع روش اسنادی است و ابزار گردآوری اسناد مصاحبه و مشاهده می باشد نتایج تحقیق نشان میدهد که منطقه کهمان ضمن داشتن توانهای طبیعی لازم جهت توسعه اکوتوریسم نقشموثری دربهره برداری اقتصادی درشهرستان الشتر توسعه اکوتوریسم به منظور حفظ منابع طبیعی منطقه و همچنین کمک به توسعه شهرستان دارد.