سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر خاکپور – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
مژده سروش – فارغ التحصیل ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نوشین خزاعی – فارغ التحصیل برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی ریسک محاسبه ریسک است. ریسک در واقع تهدیدی است که نقاط آسیب پذیر را مورد بهره برداری قرار داده و می تواند موجب وارد شدن آسیب و خسارت به یک دارایی شود. الگوریتم ریسک، ریسک را بعنوان تابعی از دارایی ها، تهدیدات و آسیب پذیری‌ها محاسبه می کند. ریسک تخمینی است از احتمال اینکه در نتیجه تماس با مواد شیمیایی (آلاینده ها) شناسایی شده در محیط و به میزان مشخص اثر سو بر سلامت انسان و اکوسیستم به وقوع بپیوندد. ماتریس یک روش سیستماتیکی است که ارزیابی سطح ریسک را براساس شدت و احتمال وقوع حادثه ارایه می کند. در سیمان سفید جوین در فاز ساختمانی ۱۴% ریسک زیاد و ۸۶% ریسک کم می باشد و در فاز بهره برداری ۲۵% ریسک زیاد، ۴۲% ریسک متوسط و ۳۳% ریسک کم می باشد. در ادامه برا ی کاهش میزان ریسک سیمان سفید جوین راهکارهایی ارائه شده است