سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارشد لهونی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
عبداله چاله چاله – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه رازی کرمانشاه
سیدعلی رضوی ابراهیمی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

سیستم های پیشرفته دستیارراننده سیستمهای با فناوری نوین هستند که با افزایش توجه و هوشیاری راننده نسبت به ترافیک و وضعیت جاده هاسوانح رانندگی را کاهش دهد یکی از سیستمهای پیشرفته دستیار راننده سیستم شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی می باشد که با هشدار دادن علائم و تعیین جهت حرکت به راننده کمک می کند تا ایمن تر و اسانتر رانندگی کند فرایند شناسایی علائم شامل دو فاز اصلی یافتن و دسته بندی کردن می باشد دراین مقاله مهمترین روشهای توسعه یافته این دو فاز مرور شده و ویژگیهای هرکدام شرح داده می شود و مقایسه ای کلی ازنظر سرعت دقت مزایا و معایب بین آنها انجام می شود.