سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد اسکندری – کارشناسان ارشد مدیریت سوانح طبیعی
نیلوفر صادقی –
مهرداد نعیمی –

چکیده:

خطوط لوله مدفون انتقال سوخت یکی از مهمترین شریانها درزندگی شهری محسوب می شود با توجه به اینکه رفتارشبکه خطوط لوله مدفون انتقال سوخت نسبت به وقوع زلزله های احتمالی مشکوک می باشد و ازطرفی احتمال خسارت های مستقیم و غیرمستقیم بالایی براین شبکه وجود دارد شهرکرمانشاه ازلحاظ خطوط لوله سوخت رسانی مدفون دارای سه مسیر لوله می باشد که فراورده هاینفتی و یا نفت خام را ازخارج شهر دو مرکز انتقال نفت به نامهای نفت شهر و پایطاق تنگه فنی و برداسپی به داخل پالایشگاه اصلی شهر منتقل می شود و از آنجا فراورده های نفتی به تاسیسات انتهایی شهر سنندج منتقل می گردد دراین مقاله به طور مختصر آسیب پذیری آتش سوزی رخ داده درزلزله های گذشته درجهان معرفی میگردد سپس به معرفی شهر کرمانشاه از لحاظ وضعیت زلزله خیزی و گسلهای شهر و نمایش خطوط لوله مدفون سوخت درشهر پرداخته است سپس نقاط ضعف شهر کرمانشاه ازنظر احتمال وقوع اتش سوزی احتمالی پس از زلزله بیان می گردد.