سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران

چکیده:

بررسی روندهای انرژی و محیط زیست ایران نشان می دهد که این بخش از مدیریت کشور تا کنون از کارآ یی قابل قبولی برخوردار نبوده . مهمترین دلیل این ضعف ،عدم نگرش دراز مدت به مسئله و تبیین خط مش ها و استراتژی های هدفمند ، با لحاظ کردن ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی بوده است . در این مقاله پس از بررسی گذرای این موضوع ، عدم توسع ه انرژی هسته ای ، بکارگیری منابع تجدید پذیر نوین ، با اولویت ۱ خورشیدی ۲ بادی و برقابی کوچک ۳ زمین گرمایی ۴ سایر ، بررسی استفاده از پیل سوختی در بخش حمل و نقل ، استفاده از تکنولوژی های کوچک و متناسب بجای تکنولوژی های بزرگ و پیچیده مانند آبگرمکن خورشیدی بجای نیروگاه فتوو لتایی برنامه ریزی استراتژی کویرهای ایران برای توسع ه بخش انرژی ، تمرکز خیلی بیشتر بر بسترسازی اجتماعی و آگاهی عمومی و نیز معماری وفرهنگ سنتی ایرانی را به عنوان خط مشی هایی که در برنامه ریزی توسعه جهت دستیابی به توسعه ای پایدار ، همه جانبه ، سبز و ایرا نی باید کانون توجهات باشند پیشنهاد می کند.