سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجر
فائزه موذن نماز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجر

چکیده:

پیامبراسلام هدف اختصاصی بعثت خود را پایداری غایات اخلاقی دانسته است. اخلاق کسب وکار از منظراقتصاد اسلامی هم ابزاری است برای افزایش کارایی و هم خود هدفی است که باید محقق شود. زیرا اقتصاداسلامی ضمن توجه جدی به کارآمدی، نهایتاًً اخلاقمحور است و علاوه بر این که نظارت در مدیریت امروز یکی از ضرورتهای اساسی است، خداوند متعال نیز همواره بر اعمال و رفتار انسانها دقیقاً نظارت دارد وعملکرد انسان را در مورد ارزیابی و سنجشعادلانه قرار میدهد. اساساً نظارت و بازرسی یکی از سنّتهای ثابت الهی است. در این مقاله نیز سعی شده است جایگاه حسابرسی و حسابداری را در اسلام و اخلاق اسلامی بررسینماید و به این نکته توجه دارد که از منظر اخلاق اسلامی، حسابداری و بهخصوص حسابداری دارای جایگاه خاص و ویژه است