سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
حمیده گلشنی منفرد – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

بروز تصادفات به حلقه ای از روابط سهعاملانسان، راه و وسایل نقلیه بستگی دارد درواقع درصورتی که به دلیل وجود نقص در یکی از این عوامل این حلقه گسسته شودتصادف رخ میدهد دراین میان انسان بزرگترین و مهمترین عضو این حلقه است بطوریکه امروزه بیشتر تحقیقاتی و برنامه ریزی های درزمینه تحلیل و ارزیابی تصادفات درارتباطات با انسان میباشد انساندارای دو بعد روحی شخصیتی و فیزیکی ظاهری می باشد هریک از این ابعاد به نوعی دررفتار رانندگی فرد تاثیر گذار است از مهمترین عوامل دربعد فیزیکی و ظاهری عامل سن وجنسیت است که تاثیر آن درمنش رانندگی غیرقابل انکار است براساس ارزیابی های صورت گرفته دراین تحقیق می توان بطور کلی نتیجه گیری نمود که درهمه سنین تعداد تلفات ناشی از تصادفات در مردان بیشتر از زنان است همچنین رفتار تهاجمی نقض قوانین ریسک پذیری و سرعت بالا در رانندگی مردان بیشتر از زنان قابل مشاهده است.