سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل نصرالهی – کارشناس ارشد مرتعداری و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان
عباس قدسی – کارشناس ارشد خاکشناسی و کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان

چکیده:

در دهه های اخیر توجه به مسایل زیست محیطی و زیستگاه های طبیعی در اولویت برنامه های مدیریت آبخیزهاقرار گرفته است . بر اساس مطالعات انجام شده مشکلات حوزه شامل سیل، فرسایش و رسوب می باشد. در این طرح شرایط حوزه آبخیز راونج شهرستان دلیجان مورد بررسی قرار گرفت که هدف از اجرای آن، حفاظت خاک در حوزه آبخیز، کنترل فرسایش و رسوب، کاهش مشکلات ناشی از کم آبی و کاهش خساراتناشی از سیل میباشد. یکی از مشکلات اصلی حوزه آبخیز تخریب اراضی کشاورزی در حاشیه رودخانه توسط سیل میباشد. وجود دام مهاجر و غیر مجازو همچنین وجود معادن در منطقه از مشکلات این حوزه به شمار می آید. طرحهای آبخیزداری نقطه شروع حفظ منابع طبیعی و استمرار دهنده آنها برای بهره برداری بهتر و ممانعت از هدررفت منابع ملی هستند و با ارزیابی کمی آنها میتوان به دیدگاه روشنی در مورد بازدهی چنین اقداماتی و نقش مثبت این عملیات در افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک در حوزه- های آبخیز دست یافت. با اجرای آبخیزداری در حوزه آبخیز راونج فرسایش منطقه کنترل شده، خسارات ناشی از سیل کاهش یافته و میزان فرسایش خاک و رسوب ویژه حداقل به میزان ۴۰ درصد کاهش یافته است.