سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین کاظم نژادبناری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
نواب حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
اسدالله ملک زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

امروزه تحقیقات وسیعی درسطح دنیا برای افزایش جذب هیدروژن درنانولوله های کربنی صورت میگیرد به همین منظور محققین با تغییر پارامترها به دنبال افزایش ذخیره هیدروژن درنانولوله های کربنی میب اشند دراین مقاله اثرپارامترهای موثر نظیر دما فشاروناخالصی فلزات مورد بررسی و مطالعه قرار داده شده است دامنه تغییرات بهینه برایدما و فشار و محدوده جذب فیزیکی و شیمیایی مشخص شده است همچنین بررسی ها نشان میدهد که درفشارهای پایین دوپ کردن فلزات بی اثر است.