سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین رجاء – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات موسسه تحقیقاتی داده سنجی پیشرفته

چکیده:

امروزه حملات سایبری شکل جدیدی به خودگرفته است و با پیشرفت علم و تکنولوژی ابزارهای جدیدی برای اینگونه حملات بوجود آمده است Botnetدرواقع نمونه ای از این ابزارهای جدیدی می باشند که باعث میشوند حملات سایبری با قدرت مضاعفی اجرا شوند Botnetاز لحاظ تکنولوژی و نوع انتشار بردودسته Botnet های مبتنی برسرور و Botnet های مبتنی برکلاینت تقسیم بندی شده اند اهمیت مقوله Botnet و اینکه حملات سایبری توسط Botnet ها امروزه گسترش زیادی پیدا کرده است ما را براین داشت تا دراین مقاله به این مقوله بپردازیم درابتدا با مفاهیم Botnet آشنا شده و مفاهیم پایه ای را ارایه میدهیم درادامه Botnet ها را براساس تکنولوژی و نحوه انتشار به دودسته Botnet های مبتنی برسرور و Botnet های مبتنی برکلاینت تقسیم بندی کرده و درنهایت جدول مقایسه ای بین دو نوع Botnet ذکر شده ارایه میدهیم