سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمدرضا طالبیان – رئیس اداره پژوهش و داده کاوی منابع انسانی شرکت ایران خودرو دیزل، کارشن
فاطمه وفائی – کارشناس طراحی سیستم دانشگاه تهران، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از د

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است تا اهمیت چابکی سازمانها و چابکی منابع انسانی آنها ، تاثیر آن بر مز یت رقابتی سازمان، آمادگی سازمان برای رویارویی با هر نوع تغییر، کاهش هزینه های سازمانی، جلب رضایت کارکنان و … مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا ویژگی ها و اصول کلیدی و مدل کاربردی یک سازمان با منابع انسانی چابک که آنرا از سایر سیستم های سازمانی مجزا می نماید، ابعاد منابع انسانی چابک که یک سازمان را به حرکت سریع وا می دارد، معرفی روش های موردنیاز برای تحقق چابکی منابع انسانی و ارائه الگوهایی در این زمینه، اهمیت موضوع و جایگاه آن در سازمانها روشن گردد. پس از آن یک مدل کاربردی چابکی منابع انسانی که نیاز سازمانها در هزاره سوم است و موجب مزیت رقابتی و غلبه بر رقبا و افزایش بهره وری می گردد ارائه شده است و راهکارهایی در راستای افزایش چابکی منابع انسانی مطرح شده است. و در صنعت خودرو سنجش شده است.