سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسنا جوانشیر – دکتری مهندسی صنایع
هیوا رادپور – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
امیررضا نیک کار – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

موضوع تعامل مناسب کاربری زمین و حمل و نقل سالهاست که موضوع تحقیق و پژوهش بسیاری از برنامه ریزان حمل ونقل بوده است چرا که آنها به اهمیت دستیابی به یک تعامل مناسب بین تسهیلات حمل و نقل درشهرها و کاربری زمین ها پی برده اند این تعاملات براساس تئوری های اقتصادی مهندسی و روابط آماری معرفی می گردد که بیان کننده طرح بندی کاربری های شهری می باشند رشد فزاینده جمعیت در شهرها از یک سو و نگاه غیریکپارچه برنامه ریزان شهری به حمل و نقل و کاربری زمین در ابعادی چون نحوه توزیع درجه اهمیت و کیفیت در مدلهای کاربری زمین و حمل ونقل از سوی دیگر باعث بروز مشکلات بسیاری در رفتارهای ترافیکی و حمل و نقلی مردم در شهرها شده است. دراین مقاله ضمن ارایه راهکارهای تعامل مناسب میان کاربری زمین و حمل و نقل با استفاده ازمنطق فازی به ارایه موثرترین راهکارها با درنظر گرفتن قوانینی که از منطق فازی می توان استنتاج کرد پرداخته می شود و راهکارهای پیشنهادی برای شهر سنندج بررسی خواهد شد.