سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا عظیمی حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
هوتن ایروانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

بافت بومی شهر بندر عباس دارای خواص برجسته ای از نظر هماهنگی بین تکنولوژی ساخت،وفق پذیری با شرایط محیطی،تامین نیاز های معماری و استفاده از انرژی های تجدید شونده دارد.این معماری با سازه ی خود امروز به عنوان نمونه ی قابل بررسی در دستان ما است.متاسفانه در سالهای اخیر به علت رشد جمعیت و نیاز به زمین برای ساخت و ساز های جدید این بافت در معرض تخریب قرار گرفته است.در مجامع دانشگاهی نیز این بافت آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.این در حالی است که کشور های حاشیه خلیج فارس با الگو برداری از همین بافت شروع به ساخت شهرک های جدید مسکونی و توریستی کرده اند.هدف این مقاله نیز بررسی ارتباط بین تکنولوژی ساخت و مدیریت انرژی در این بافت می باشد.روش تحقیق این پژوهش مطالعات کتابخانه ای بوده است.بخشی از اطلاعات آن نیز در غالب یک بازدید علمی از منطقه و بصورت پیمایشی جمع آوری گردیده است.با توجه به اهمیت مساله همچنین سازه ی این بناها بررسی شده اند.در نهایت نیز با ترسیم جزییات اجرایی ساختمان های این بافت و ارایه ی پیشنهادات یکار خود خاتمه می دهد.