سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا یداللهی – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
محمود جورابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امیرحسین رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسن براتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

با توجه به افزایش ارزش سوخت های فسیلی در دنیا استفاده از انرژی های نو و رایگاه همچون آب و بادو خورشید و بسیاری دیگر بیشتر مورد استفاده قرا رگرفته است حال آنکه در برخی مواقع کنترل این نوع سیستم ها در مواقع ضروری بسیار مورد اهمیت خواهد بود این مقاله باتوجه به آمار بالای جزیره ای شدن شبکه ها به منظور کنترل فرکانس کاری شبکه ارائه شدهاست ایجاد رخدادهای غیرقابل پیش بینی همانند قطع شبکه ا زشبکه اصلی باعث جزیره ای شدن خواهد شد و ما با ارائه روشی مبتنی بر کنترل آنلاین واحد و ایجاد بستر مناسب و هماهنگی لازم توانسته ایم کنترل فرکانس شبکه رادر محدوده مجاز قرار داده و از نظر اقتصادی مقدار توان موردنیاز را با کمترین هزینه تولید نماییم .