سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی لیاقی مطلق – کارشناسی ارشد، شبک ههای کامپیوتری، شرکت شفق (شاهراه فناوری قرن)، شهرک
مسعود صبایی – دکترای تخصصی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنع
مهدی دهقان تخت فولادی – دکترای تخصصی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنع

چکیده:

با پیشرفت های اخیر، امکان بکارگیری وسیع شبک ههای حسگر بی سیم، در زمینه های مختلف فراهم شده است. در اغلب کاربردها،اطلاعاتی که توسط حسگرها مخابره می شود، بدون همراه داشتن اطلاعات دقیقی از موقعیت گره حسگر بی استفاده است. استفاده از گره های مجهز به سامانه موقعیت یابی جهانیGPS) بسیار هزینه بر است. می توان از تکنیک های مقرون به صرفه ای که در آنها از اندازه گیری فاصله ی گره ها برای موقعیت یابی استفاده م یشود، بهره برد. الگوریتم های مختلفی برای موقعیت یابی ارائه شده است، که در آنها با فرض دانستن موقعیت تعدادی از گره ها (گره های راهنما) و اندازه گیری فواصل برخی از گره ها، سعی می شود، موقعیت تمام گره های حسگر در شبکه تعیین گردد. در این مقاله برای مسأله موقعیت یابی در شبک ههای حسگر بی سیم، روشی پیشنهاد می شود که در آن با تعیین بهینه تعداد و نحوه استقرار گر ههای راهنما، بیشترین دقت موقعیت یابی با صرف کمترین هزینه، به دست آید. شبیه سازی روش پیشنهادی برای شبکه هایی با چگالی های مختلف انجام شده و تأثیر این رو شها در کاهش متوسط خطای موقعیت یابی و نیز انحراف معیار خطای متوسط نشان داده شده است