سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احمدی چالسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی وا
مجتبی احمدی چالسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مجتبی امیدی طرازکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

ایمنی سیستم های حمل و نقل از موارد بسیار مهم در دوران پس از راه اندازی آن است. امروزه با استفاده روزافزون از سیستم های حمل و نقل ریلی توسط مردم و همچنین بحث استفاده بیشتر از این سیستم ها در کشورمان ، ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی و امنیتی در قطار های شهری و ایستگاه ها احساس شده است. البته حمل و نقل ریلی و بویژه سیستم های ریلی از نوع مونوریل و یا قطار سبک شهری یکی از ایمنی ترین سیستم های حمل و نقل محسوب می شوند ، آزمون های انجام شده برای سیستم های حمل و نقل سطحی که توسط کمیته تاسیسات همگانی کالیفرنیای آمریکا انجام شده نشان می دهد که سیستم قطار سبک شهری بطور نسبی ایمن است به خصوص زمانی که با سیستم های دیگر حمل و نقل مقایسه می گردد. ۴۷ درصد تصادفات قطار سبک دنیا در اثر انحراف از مسیر موتورسواران و در نتیجه قرار گرفتن آنها در مسیر حرکت قطار سبک است. علت دوم تصادفات قطار سبک شهری ، عدم توجه وسایل نقلیه موتوری و عبور از چراغ راهنمایی و تقاطعات در زمان رسیدن قطار است. علت سوم ناشی از تفکر نادرست برخی از افراد است که می پندارند که در مسیرهایی که پیاده رو وجود ندارد مسیر قطار های سبک ایمن ترین محل برای عابر پیاده است که این مسئله منجر به کشته یا مجروح شدن این افراد می شود در سیستم مونوریل به دلیل جدا بودن از ترافیک شهری احتمال برخورد بین قطار و عابر پیاده یا وسایل نقلیه دیگر وجود ندارد به همین دلیل ایمنی مونوریل از لحاظ ترافیکی بالاتر از قطار سبک شهری است. اگرچه ضریب امنیت اینگونه سیستم ها اثبات شده است اما باید اقداماتی درجهت کاهش ویا حذف خسارات مالی و جانی انجام گیرد که در سه مرحله قبل از طراحی مسیر و هم در حین بهره برداری و استفاده ، همچنین بعد ازوقوع حوادث احتمالی انجام می گیرد. برای ایمنی بیشتر اینگونه سیستم ها باید نهاد های درگیر و مسئول کشورمان با تدوین دستورالعمل ها و ضوابط ویژه ؛ نسبت به فراهم کردن شرایط مناسب ایمنی و امنیتی در ایستگاهها و همچنین در داخل قطار ها اقدام نمایندکه همه این جوانب درجهت افزایش کارایی وایمنی بیشتر سیستم های حمل و نقل است