سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدامیر هاشمی کوچکسرایی –

چکیده:

سالانه تعداد زیادی از حوادث ناشی از کار را حوادث مربوط به ظروف یا مخازن تحت فشار تشکیل می دهند .
(Liquefied Petroleum Gas) LPG مخلوطی از گازهای مایع شونده قابل انفجار(بوتان و پروپان) است که بجهت آلایندگی کم ، ارزان و در دسترس بودن بعنوان سوخت در ظروف یا سیلندرهای تحت فشار ذخیره شده تا جهت لیفتراکها قابل استفاده باشد .
این گاز مایع بی رنگ است و وزنش نصف وزن آب است اما یک و نیم برابر سنگین تر از هوا بوده و به همین علت هر مقدار از گاز که نشت کند به پایین ترین سطح ممکن نفوذ کرده و نیز در مجاورت هوا در محدوده ای پایین تر یا بالاتر از ۲ و ۱۰ درصد از حد احتراق مشتعل میشود که عامل بالقوه ای برای یک حریق یا انفجار مهیب است . تجمع گازهای ناشی از نشت گاز سیلندر و یا سوختن ناقص و شل بودن شیر فلکه گاز (بخصوص در محلهایی که جریان هوا کافی نباشد) سبب بروز حوادث غیرقابل جبران شده و نیز کافی نبودن جریان هوا باعث آلوده شدن هوای محیط می گردد .
روش تحقیق :
در شرکت ایران خودرو بدلیل روشهای حمل ناایمن و نگهداری نامناسب و عدم متولی مشخص در شرکت ، تعداد زیادی از سیلندرهای شرکت دفرمه شده و گزارشات متعدد و مشاهدات ، بیانگر آنست
که ایمنی سیلندرها به مخاطره افتاده که بجهت حذف و کاهش ریسک و تأمین ایمنی سیلندرها تحقیقات و فعالیتهای زیادی به انجام رسیده است . هدف کلی تحقیق بررسی روشهای حمل ایمن سیلندرهای گاز لیفتراک در شرکت ایران خودرو و نوعمطالعه مورد استفاده در این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی میباشد . لذا سعی شده ضمن توضیح وضعیت مطلوب ایمنی سیلندرها مطابق استانداردها و آئین نامه حفاظت و بهداشتکار، وضعیت سابق حمل ناایمن سیلندردر شرکت ایران خودرو بازگو شده و اینکه چه ضرر و زیانهایی به علت عدم رعایت مسائل ایمنی به شرکت متحمل شده و اثرات و پیامدهای احتمالی ناشی از حمل ناایمن سیلندرچه خواهد بود و درنهایت شرکت ایران خودرو در جهت کاهش اثرات سوء ناشی از حمل ناایمن و ارتقای نسبی ایمنی حمل سیلندرها اقدامات مؤثر اصلاحی در نظر گرفته است .
نتایج :
بررسی و اجرای پروژه ایمن سازی سیلندرهای گاز در وهله اول از کاهش قابل ملاحظه احتمال بروز انفجار و حریق و حوادث شده و در ضمن سبب کاهش خسارت مالی ناشی از خرابی اموال (سیلندر) و مکانیزه شدن وضعیت حمل و کاهش حمل دستی گردیده است .