سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران تقوی – استادیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:

در این پژوهش که بصورت طرح مصوب و با حمایت سازمان محیط و برنامه ریزی استان گیلان و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۸۳ انجام گردید ۵ بیمارستان دانشگاهی رشت از جنبه تولید زباله های پزشکی و عفونی مورد بررسی قرار گرفت . اهداف اصلی این پژوهش شامل : تعیینی میزان سرانه های زباله های پزشکی ، اجزا تشکیل دهنده ، دانسیته و تعیین اثرات سو بر محیط زیست و اراده پیشنهاد برای کنترل این اثرات می باشد. این مطالعه از نوع مشاهده های توصیفی می باشد و نتایج آن از طریق پرسشنامه و تکمیل حضوری آن و انجان آنالیز فیزیکی زباله های پزشکی و عفونی بدست آمده است. مطابق این بررسی میانگین سرانه زباله های پزشکی و عفونی به ازای هر تخت در بیمارستان های دانشگاهی رشت ۰/۴۵ کیلوگرم در روز و میانگین دانسیته آن ۱۳۵/۵ کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمد. حداقل میزان سرانه و دانسیته زباله پزشکی رشت به ترتیب ۰/۲۱ کیلوگرم در روز و ۵۵/۸ کیلوگرم بر متر مکعب مربوط به بیمارستان حضرت امیر المومنین و حداکثر این مقادیر به ترتیب ۰/۷۸ کیلوگرم در روز و ۲۱۴ کیلوگرم بر متر مکعب بوده که به بیمارستان حضرت زهرا (س) اختصاص دارد . در بین بیمارستان های مورد بررسی رازی دارای جایگاه کاملا غیر بهداشتی جهت نگهداری زباله های بیمارستانی بوده روش جمع آوری سرنگها و اجسام نوک تیز زباله های عفونی نیز در همه بیمارستانها مغایر ضوابط زیست محیطی و اصول مهندسی بهداشت محیط می باشد. نحوه سوزاندن زباله ها و خاکستر حاصل از سوزاندن آنها در جایگاه مرکزی زباله سوز دانشگاه در حومه رشت نیز کاملا غیر بهداشتی بوده و باعث آلودگی هوا و خاک محوطه جایگاه می گردد. پیشنهاد می گردد به منظور حمل و نقل و جابجایی صحیح زباله های پزشکی و عفونی د ربیمارستانهای رشت نسبت به برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی با هماهنگی مدیران و دفاتر پرستاری بیمارستانها برای پرسنل ذیربط با محتای آموزشی مناسب اقدام گردد و بجای استفاده از دستگاه زباله سوز فغلی که دارای مشکلات بهره برداری زیادی می باشد حمایت استانداری گیلان از دستگاه زباله سوز مدرن و با حرارت و ظرفیت مناسب و تجهیزات کنترل دود و تصفیه پساب حاصله از شستشوی دود استفاده گردد.