سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد مظفری شمسی – کارشناس ارشد مدیریت سوانح دانشگاه تهران
سیدمحمدهادی حسینی جمالآبادی – کارشناس ارشد مدیریت سوانح دانشگاه تهران
مجتبی ترابی میرزایی – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری

چکیده:

براساس اعلام اداره ی هوانوردی فدرال مسافرت های هوایی FAA تا سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۰۵ دوبرابر خواهد شد و برهمین اساس با افزایش ترافیک هوایی خطر سوانح هوایی هم رو به افزایش خواهد بود دراین مقاله به روش تحقیقی و پژوهشی به بررسی و آسیب شناسی سوانح هوایی رخ داده درجهان پرداخته شده است دراین مقاله با استفاده از آمارموجود مهمترین علل وقوع سوانح هوایی که شامل عوامل انسانی فنی هواپیما و جوی می باشد مورد بررسی قرارمیگیرد درپایان هم راه کارهایی جهت کاهش این سوانح ارایه میگردد.