سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه ممشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی
علیرضا صادقی ماهونک – استادیاران گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
محمد قربانی –
مهران اعلمی –

چکیده:

در این پژوهش ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان کل ترکیبات فنولی میوه ازگیل (Mespilus germanica L. ) با حلال های استون، متانول و اتانول ۸۰ درصد و آب مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان ترکیبات فنولی با استون ۸۰ درصد و پس از آن با متانول، اتانول و آب حاصل شد. مقدار کل ترکیبات فنولی عصاره ی استونی برابر با ۴۳۷/۷ گرم معادل گالیک اسید در ۱۰۰ گرم ماده خشک بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با آزمون های به دام اندازی رادیکال های آزاد DPPH، قدرت احیا کنندگی آهن ۳ ظرفیتی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بررسی شده و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه گردید. عصاره استونی بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در تمام آزمون های انجام شده نشان داد. بر اساس نتایج حاصله میوه ازگیل به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان های طبیعی شناخته شد