سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته عزیزمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد ا
امیر عباس نجفی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سال های اخیر استانداردهای متعددی در خصوص مدیریت پروژه توسعه پیدا کرده است. بخشی از استانداردهای مذکور با تاکید بر بهبود عملکرد سازمان ها تشریح گردیده و وجه تمایز استانداردها در زمینه های مختلف و نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص می شود برای این منظور جداول نظر سنجی تهیه و در اختیار خبرگان علم مدیریت قرار داده شده و پس از نهایی کردن نتایج حاصل از نظر سنجی و مصاحبه با خبرگان علم مدیریت پروژه وجه تمایز استانداردها و جداول مربوطه نهایی گردیده و تلاش می شود که استاندارد مناسب با استفاده یکی از روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی انتخاب شود تا امکان ارائه تحلیل های صحیح و به موقع را برای بهره گیری مدیریتی و اجرایی فراهم نموده و گامی در جهت بهره مندی صحیح و هوشمندانه از این استانداردها باشد. با توجه به اینکه تاکنون مطالعات جامعی در خصوص مقایسه استانداردها در حوزه ی سازمان صورت نگرفته است در این مطالعه این امر انجام می شود و در مقایسه با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره انجام و در نتیجه استاندارد مناسب انتخاب می شود.