سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خدائیان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمود نیکخواه شهمیرزادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عاطفه دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

شهر سمنان به عنوان یک شهر پایه کوهی که در دامنه جنوبی کوههای البرز و برروی مخروط افکنه رود سمنان قرار گرفته است . در حال حاضر ،با مشکل سیل خیزی و ریسک بالای زمین لرزه روبرو میباشد . تحول ژئومورفولوژیکی مخروط سمنان ( مربوط به دوره کواترنر ) که شهر سمنان با انواع ساختمانها و سازه های مختلف برروی آن استقرار یافته ، موجب پیدایش خاکهایی با ضخامت و تنوع فیزیکی و شیمیایی متفاوت گردیده ، کههم اکنون از نظر رفتار ، تنش و بارگذاریها ، از دیدگاه ژئوتکنیک خاکهای مسئله دار را ایجاد کرده است . در این مقاله ، به منظور جلوگیری از نشست ، کج شدگی ، ایجاد شکافها ، ترکها و فروریزی سازه ها و مقاوم سازی و همچنین ارائه الگوی نمونه ، به منظور ساخت و سازهای مجاز و مشروط در سطح محدوده مورد نظر به مطالعه ویژگیهای ژئومورفولوژیک و ژئوتکنیک خاکهای مسئله دار پرداخته شده و در نهایت به پهنه بندی خاکهای مسئله دار سمنان بر اساس مطالعات ژئوتکنیک پرداخته شده است .