سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه خلیلی – دانشجوی دوره آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استادگروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استادگروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان آقا ملایی – دانشجوی دوره آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تامین منابع قرضه سد های خاکی یکی از مباحث اساسی در مطالعات امکان سنجی احداث سدها می باشد. در مواردی عدم امکان تامین منابع قرضه با ویژگی های ژئوتکنیکی مناسب و با صرفه اقتصادی، احداث سد را توجیه ناپذیر می نماید. در این مقاله ویژگی های ژئوتکنیکی از قبیل دانه بندی، حدودآتربرگ، تراکم، تحکیم و خصوصیات واگرایی منابع قرضه ریزدانه مارنی سد قره چه در جنوب شهر جدید بینالود در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفته است. خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های بررسی شده نشان داد که برخی از این خاک ها واگرایی نشان می دهند. لذا قبل از استفاده نیاز به بررسی و توجه بیشتری دارند.